FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

अनुदानमा पक्की टनेल वितरण कार्यक्रम सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना !!!

सेक्युरिटी गार्ड करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना !!!

नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाले आ.व. २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम , बजेट तर्जुमा, वडा तथा पालिका स्तरीय गौरवमय योजना तथा अन्य कार्यक्रमहरु निर्माण गर्नका लागि राय सुझाव संकलन गर्न लागेको हुँदा इच्छुक सबैले तलकाे गुगल फर्म भरी आफ्नो राय सुझाव दिनुभई सहयोग

कृषि विकास शाखाको कर्न सेलर वितरण सम्बन्धी सूचना !!!

स्टार्ट अप अनुदानका लागि संयुक्त प्रोफाईल पेश गर्ने सूचना !!!