FAQs Complain Problems

७६/७७

गणक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

गणक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

गणक पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय बिदा सम्बन्धी सूचना ।