FAQs Complain Problems

७६/७७

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

क्वारेन्टाइन अद्यावधिक गरिएकाे सम्बन्धमा ।

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

सार्वजनिक सुनुवाइ सम्बन्धमा ।