FAQs Complain Problems

चौतारा मा.वि. र गैरा आधारभुत विद्यालय अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु हुँदै गाउँपालिका अध्यक्ष, गाउँपालिका उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरु !!!

जन प्रतिनिधि