FAQs Complain Problems

नक्शा पास भनेकाे के हाे ?

 

कुनै भवन निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय भवन संहिताका साथै स्थानिय निकायबाट तोकिएको मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा गरी गाँउपालिकाबाट कुनै व्यक्तिलाई निर्माण हुने भवनको नाप नक्सा डिजाइन समेतको विवरण उल्लेख गरी निर्माण अनुमति दिने कार्यलाइ नक्सा पास भनिन्छ ।

जन प्रतिनिधि