FAQs Complain Problems

नयाँ व्यवसाय दर्ता

लाग्ने समय: 
साेहि दिन वा सर्जमिनकाे हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / वडा सचिव सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
स्थानिय तहकाे निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१‍ ‍निवेदन पत्र 

२ नागिरकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि 

३  विदेशीकाे हकमा राहदानी प्रमाणित वा सम्बन्धित दुतावासकाे निजकाे परिचय खुल्ने सिफारिस 

४  २ प्रति फाेटाे

५  घर वहाल सम्झौता 

६  आफ्नै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद 

७  स्थानीय तहकाे नाममा दर्ता नगरी पान  वा अन्य निकायबाट जारी गरेकाे व्यवसाय प्रमाणपत्रकाे  प्रमाणित प्रतिलिपि

जन प्रतिनिधि