FAQs Complain Problems

महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदको निर्वाचन प्रयोजनको लागि निम्न बमोजिमको निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना !!!

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि