FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७७/७८ 02/16/2021 - 16:42 PDF icon घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
नेत्रावती डबजोङ गाउपालिकामा विद्यालयशिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको कार्यविधी, २०७४ ७७/७८ 02/16/2021 - 16:39 PDF icon नेत्रावती डबजाे गाउँपालिका शिक्षा कार्यविधि.pdf
विपद् कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७७/७८ 02/16/2021 - 16:37 PDF icon विपद काेष सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
संक्रमणकालिन कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७७/७८ 02/16/2021 - 16:35 PDF icon संक्रमणकालिन कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
संघ संस्था दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५ ७७/७८ 02/16/2021 - 16:33 PDF icon संस्था दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ ७७/७८ 02/16/2021 - 16:31 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६.pdf
गाउँपालिकाले गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७७/७८ 02/16/2021 - 16:28 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन - Copy (3).pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७७/७८ 02/16/2021 - 16:21 PDF icon स्थानीय राजपत्र 2074.12.2.pdf
ऐन तथा कानुन ७७/७८ 02/16/2021 - 16:17 PDF icon स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७६.pdf
नेत्रावती डबजाेङ गाउँपालिका साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 02/13/2021 - 06:15 PDF icon Netrawoti karyabidi.pdf

Pages