FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नेत्रावती डबजाे गाउँपालिका शिक्षा कार्यविधि ७७/७८ 05/16/2021 - 12:18 PDF icon नेत्रावती डबजाे गाउँपालिका शिक्षा कार्यविधि.pdf
घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७६/७७ 05/16/2021 - 12:14 PDF icon घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि व्यवस्थित गर्न बनेकाे एेन २०७५ ७५/७६ 04/09/2021 - 00:00 PDF icon पशासकिय कार्यविधि व्यवस्थित गर्न बनेकाे एेन २०७५.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रकाे स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 04/09/2021 - 00:00 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्र कार्यविधि.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 04/09/2021 - 00:00 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७.pdf
नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ ७७/७८ 04/07/2021 - 16:58 PDF icon नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४.pdf
कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन तथा मूल्याङकन मापदण्ड कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/05/2021 - 00:00 PDF icon कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन तथा मूल्याङकन मापदण्ड कार्यविधि, २०७६.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धी काययमवमध, २०७७ ७७/७८ 03/22/2021 - 00:00 PDF icon व्यवसाय कर.pdf
नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि ,२०७५ ७७/७८ 02/16/2021 - 16:47 PDF icon अपाङ्गता भएकाे व्यत्तिकाे परिचयपत्र वितरण कार्यविधि.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७७/७८ 02/16/2021 - 16:45 PDF icon गाउँ-नगर-जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf

Pages