FAQs Complain Problems

लोक सेवा आयोग हेटौडा कार्यालयबाट सिफारिस भई स्थायी नियुक्ति हुनु भएका अधिकृत स्तर छैठौ र सहायक स्तर पाचौको स्वागत कार्यक्रम गर्नु हुदै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ।

जन प्रतिनिधि